Ikke lett å velge partner

Når du er kommet så langt at du tror at tispen din kan tilføre rasen noe, er det på tide å velge en hannhund for paring. Det hadde vært lett hvis det bare var å velge en hannhund som er toppvinner på for eksempel en utstilling eller under en jaktprøve, og som dessuten tidligere har gitt fine valper. Men slik er det dessverre ikke.

Hannhunden skal oppfylle alle de kravene du nettopp har sett at tispen din oppfyller. Det finnes ingen perfekt hund, alle har en eller annen feil, men det er viktig å se at hannhund og tispe, i alle fall i teorien, kan utfylle hverandre. Har for eksempel tispen din litt store ører, bør hannhunden ha absolutt perfekte ører, og er tispen din litt lang i lendene, bør ikke hannen være det.

Studer stamtavle

Du må også studere stamtavlen nøye. Få gjerne hjelp av en eller annen som kjenner til de hundene som ligger noen ledd bakover i stamtavlen. Tenk også på om du vil oppdrette en viss type innen rasen. Du velger kanskje å linjeavle på et visst individ som var en spesielt god representant for rasen og da kan forekomme mer enn én gang i stamtavlen.

Linjeavl og utavl

Linjeavl er dog noe man ikke skal gi seg inn på hvis man ikke har gode kunnskaper om avl. Også gjennom utavl kan du beholde den spesielle typen du streber etter i din avl, men da gjelder det at hundenes fenotyper passer godt overens, altså at de ligner hverandre av utseende.

Temperament og bruksegenskaper

Utseendet til din hunds avkom er kanskje av mindre betydning for deg så lenge de oppfyller standarden godt. Kanskje er temperamentet og bruksegenskapene mye viktigere i det fremtidige avlsarbeidet ditt. Det er likevel viktig å studere stamtavlen, ettersom de anleggene tispen din og den utvalgte hannen bærer på, det vil si deres genotyp, kommer fra tidligere generasjoner.

Endelig tid for paring

Alt undersøkelsesarbeid og all planlegging er veldig spennende. Du er opprømt over at tispen ser ut til å nærme seg brunsten, tiden for paringen, og vil virkelig at alt skal gå bra.

I de fleste tilfellene klarer tispen og hannen paringen helt og holdent selv, kun med oppsyn og støtte fra deg og hannhundeieren. Vanligvis pleier man å la dem pare seg et par ganger fordelt på et par døgn for å være så sikker som mulig på at man treffer det rette tidspunktet for eggløsingen.

Skriv en avtale

Ikke glem å opprette paringsavtale med dato for paringene, bli enige om priser for paringen og levende valper og når dette skal betales. Vanligvis skjer den endelige betalingen for hannhunden i sammenheng med at registreringspapirene underskrives av hannhundeieren.

Når det er gjort, kan du kun håpe på at tispen din blir drektig og sette et stort kryss i almanakken på det 63. døgnet etter den første paringen, med en viss reservasjon om at valpene kan bestemme seg for å titte ut litt tidligere enn dette.

Det er viktig å huske på når paringen er skjedd, at du passer på at tispen din har en avlsforsikring, som dekker en del av kostnadene hvis det skulle oppstå forløsningskomplikasjoner.

Drektighetstiden

Når paringen er gjort, er det lett å begynne å behandle tispen for forsiktig. Av frykt for at noe skal skje, kan det hende at du reduserer mosjonen. Kanskje tenker du at med nye, små liv i magen til tispen, så trenger hun sikkert litt mer mat. Hvis du tenker slik, er faren stor for at tispen mister muskler og blir litt småfet, noe som kan føre til at hun får en vanskeligere valpefødsel. Det kan også bli slik at du lurer deg selv til å tro at hun er drektig, selv om det ikke er tilfelle bare fordi hun er blitt litt rundere!

Fortsett å mosjonere som vanlig så lenge tispen orker og du ser at kroppen hennes greier det. Det er egentlig ikke før de siste ukene at du må ta det virkelig mye roligere enn vanlig med tispen.

Drektig?

Tegnene på at tispen er drektig varierer en hel del fra tispe til tispe, men at hun føler seg dårlig, spisevegrer og har humørendringer, er ganske vanlig. Man kan også se tegn som at vulva ikke trekker seg sammen ordentlig etter løpetiden, og at spenene blir mørkt rosa. Vil du være helt sikker på om tispen din er drektig eller ikke, kan du gå til veterinæren for å ta ultralyd eller røntgen av tispen.

Slutten av drektigheten

Når det er tre uker igjen til beregnet nedkomst, og du er sikker på at tispen din er drektig, bør du gi fôr med høyere energiinnhold. Dette for at tispen skal få i seg den maten hun trenger til tross for plassen til mat i magen er mindre enn normalt. Dessuten trenger hun å bygge opp energi før valpingen for å unngå for eksempel svake rier fordi hun har fått for lite mat.